YEP, Yetkinlik Eğitimi Programı‘nın kısaltılmış halidir. Yetkinlik Eğitimi Programı ise toplamda 6 ay süren ve her ayında 21. yüzyıl için dünya kuruluşlarının belirledikleri yetkinlik alanlarından farklı bir yetkinliği katılımcılarının deneyimleyerek öğrenmesi için özgür bir ortam yaratan bir eğitim yaklaşımı ve ayrıca Türk Patent Enstitüsü tarafından onaylanmış markadır.

Katılımcıların öğrenme süreçlerinin başvuru aşamasında başladığı ve seçimlerinde de yetkinlik geliştirme yaklaşımını benimseyen YEP, çevrimiçi ortamlarda teorik-pratik içerik ve akran öğrenmesi ile ilerlemektedir.

Katılımcılar bu sürecin sonunda her konu başlığı için ayrı ayrı ve tüm program sonunda da program için bir sertifika almaya hak kazanırlar.

Belirlenen yetkinlik alanları değişen dünya ile birlikte her dönemde değişiklik gösterebilir.

Biz Kimiz? 

YEP, Kızanlıklı Akademi bünyesinde oluşturulmuş bir eğitim programı ve aynı zamanda bir eğitim platformudur. Yetkinlik kavramına inanan gönüllü ve profesyonel eğitmenler eşliğinde ilerleyen ve gelişen bir süreçtir.

Yetkinlikler Nasıl Belirlenir?

Yetkinlikler özellikle Dünya Ekonomik Formu, OECD, Milli Eğitim Bakanlığı gibi kurum ve kuruluşların aynı zamanda önemli fikir insanlarının görüşlerinden elde ettiğimiz veriler doğrultusunda belirlenir.

Eğitimler Nerede Gerçekleşir?

Eğitimler online ortamda gerçekleşmektedir. Yüzyüze etkinlikler YEP kapsamında düşünülmemektedir. Ancak katılımcılarla birlikte YEP’i tamamlayıcı fiziksel aktivitelerin düzenlenmesi de gerçekleştirilebilir.

Katılımcılar Nasıl Seçilir?

Katılımcılar toplamda 3 aşamalı bir seçim süreciyle belirlenirler. İlana çıkıldıktan sonra başvuru formu üzerinden başvurular alınır, ardından minik bir tanışma buluşma ile vaka çalışması yapılır, bu aşamayı da geçen katılımcılar, kamu yararına çalışan bir sivil toplum örgütü’ne bağış yapmaları beklenir. Bu aşamayı da tamamlayan katılımcılar artık YEP’lenmiştir. 

İşbirliği yapılan STK’lar nasıl seçilir?

Ana kriter, ulusal çapta bilinmesi ve tarafsızlık ilkesine sahip STK’ların seçilmesidir. Kurumsal işbirliği esas alınarak seçim yapılır. 

Şimdiye kadar bağış yapılan STK’lar hangileridir? 

Tema Vakfı (YEP-3)
KOREV (YEP-4)