Birlikte Çalışabilme

İş hayatında ve günlük hayatta en zor sergilenen becerilerden biri, başka insanlarla birlikte çalışmaktır; çünkü herkesin farklı inanışları ve işin nasıl yapılması gerektiği ile ilgili farklı görüşleri vardır. Birlikte çalışmak hem yönetici hem de ekip üyelerinden çok çalışma gerektirir. İyi ekip çalışması, açık iletişim, açık görüş ve açık grup rolleri gibi bazı temel bilgileri de gerektirir. Etkili bir ekip oluşturmanın kaçınılmaz adımı, ekibin her üyesinin birbirlerini tanımasıdır. Ekip üyeleri birbirlerini iyi tanıdıklarında, tek bir amaç için çalışmaya başlamalıdırlar. Takım olarak birlikte çalışarak kazanabileceğiniz çok şey var. Bir proje üzerinde çalışırken, genellikle farklı becerilere sahip birçok insan vardır. Önemli olan bu insanlar arasında fikir alışverişinde bulunmalarını ve birbirlerinin yeteneklerini kullanmalarını sağlayacak düzgün bir akış yaratmaktır. Yol boyunca önemli olan sadece net iletişim sağlamak ve birbirini motive etmek değil, aynı zamanda bireyin becerilerini geliştirmek için birbirlerine alan sağlamaktır.

Inovatif Düşünebilme

İnovatif düşünce; hayal edileni gerçekleştirmek, fikir ortaya koymak, topluma fayda sağlayacak şekilde bilgiyi üretmektir. İş hayatında ve günlük yaşantınızda karşılaştığınız problemleri çözmek ve insanlara fayda sağlamak için inovatif düşünme gereklidir. Bunun için değişime istekli, yaratıcı ve girişimci ruhlu olmak gereklidir; denenmemişi denemek, yeni fikirler üretmek, olmayanı tasarlamak ve hayal gücü ile doğrudan bağlantılıdır.

Bir başka anlatıyla ‘İnovatif Düşünce’; birçok kişiden farklı düşünme, geniş bakış açısıyla görme ve yeni fikirler üretme, yüksek hayal gücü ile düşünüp, riskleri göze alarak toplumun yararına olacak şekilde düşünceleri hayata geçirme eylemidir. Düşüncenin sonuçlarında teknik ve ekonomik birtakım süreçlerden geçilerek hedefe ulaşılır.

Girişimci Olabilme

Girişimcilik son yıllarda her yer sıkça bahsedilen bir konudur. Teknolojinin gelişimi ile birlikte insanlar kafalarındaki projeleri hayata geçirmek için atılımlar yapmaya başladılar. Girişimci, mal ve hizmet üretimi yapmak amacıyla üretim unsurlarını en kazançlı koşullar altında bir araya getiren kişiye denir. Risk alır ve iş projesini hayata geçirir. Girişimci olan kişi hem para kazanır ama aynı zamanda ekonomik bir değer üretir. Başka kişilere de istihdam sağlar. Yetenek, birikim ve cesaret özelliklerinin birleşimi girişimciyi meydana getirir.

Adaptasyon

Adaptasyon; bireyin çevresiyle etkileşim kurarak çevreye ve çevresindeki değişikliklere özümleme ve uyumsama süreçleriyle birlikte uyum sağlayabilme yeteneğidir. Adaptasyon eğitimin amacı, kişinin kendine olan özgüvenini yüksek seviyelere çıkarıp herhangi bir duruma ya da işe yatkınlığını arttırmaktır.

Adaptasyon eğitimi sayesinde kişilerin verimliliği, sosyalleşme oranları artar ve bu sayede kişinin kendi kapasitesi içerisinde yüksek performans göstereceği alanlar gelişir. Herhangi bir süreç içinde değişen farklı koşullar için uygunluk sağlanması ile iletişimsel ve davranışsal oluşan olumsuz etkiler ortadan kalkmış olur.

Risk Alabilmek

‘Yapmadığınız atışların yüzde yüzünü ıskalarsınız’

Wayne Gretzky

Buradan da anlaşılacağı üzere hayatımızın değişmesini veya daha iyiye gitmesini istiyorsak zaman zaman konfor alanımızdan çıkarak risk alabilmemiz gerekmektedir.

Yönetebilmek

Yönetebilme yetkinliği özellikle büyük şirket çalışanlarının, yöneticilerinin veya kendine ait bir işletmesi bulunan herkesin sahip olması, geliştirmesi gereken bir yetkinliktir. Bu sadece iş hayatıyla da sınırlı kalmamakta aynı zamanda kişilerin sosyal hayatlarındaki durumlara karşı yönetim becerisini de geliştirmesini sağlamaktadır. Çalışanların yönetebeilme yetkinliğinin bulunması aynı zamanda iş haytında insiyatif alabilmesini de kolyalaştırmaktadır. Bu sebeple de yönetebilmek sadece yönetici olmak için değil içinde bulunduğumuz veya yapmakta olduğumuz her iş için elzemdir.