YEP 4 Çalışma Konularımız

Hesap Verebilme

Hesap verebilirlik, ister kişiler arası isterse bir kurumdaki görevlilerin, yetki ve sorumluluklarının kullanılmasına ilişkin olarak ilgili kişilere karşı cevap verebilir olma, bunlara yönelik eleştiri ve talepleri dikkate alarak bu yönde hareket etme ve bir başarısızlık, yetersizlik ya da hilekârlık durumunda sorumluluğu üzerine alma gerekliliğidir.

 

Birlikte Çalışabilme

İş hayatında ve günlük hayatta en zor sergilenen becerilerden biri, başka insanlarla birlikte çalışmaktır; çünkü herkesin farklı inanışları ve işin nasıl yapılması gerektiği ile ilgili farklı görüşleri vardır. Birlikte çalışmak hem yönetici hem de ekip üyelerinden çok çalışma gerektirir. İyi ekip çalışması, açık iletişim, açık görüş ve açık grup rolleri gibi bazı temel bilgileri de gerektirir. Etkili bir ekip oluşturmanın kaçınılmaz adımı, ekibin her üyesinin birbirlerini tanımasıdır. Ekip üyeleri birbirlerini iyi tanıdıklarında, tek bir amaç için çalışmaya başlamalıdırlar. Takım olarak birlikte çalışarak kazanabileceğiniz çok şey var. Bir proje üzerinde çalışırken, genellikle farklı becerilere sahip birçok insan vardır. Önemli olan bu insanlar arasında fikir alışverişinde bulunmalarını ve birbirlerinin yeteneklerini kullanmalarını sağlayacak düzgün bir akış yaratmaktır. Yol boyunca önemli olan sadece net iletişim sağlamak ve birbirini motive etmek değil, aynı zamanda bireyin becerilerini geliştirmek için birbirlerine alan sağlamaktır.

 

Duyguyu Yönetebilme

Duyguları yönetme, bireylerin kendi duygularını fakında olmaları, duygularını tanımaları ve yönlendirebilmeleri, duygulara uyum sağlayabilmek yetilerine sahip olmaları ve bunları etkili kullanabilme süreci içerisinde aktif bir rol oynamalarıdır. Duyguları etkili yönetebilmek belirli özelliklere sahip olmaya, onları geliştirebilmeye ve etkili kullanabilmeye bağlıdır. Duygu yönetiminin alt alanları arasında özdenetim, özbilinç, iletişim, sosyal beceriler ve empati yer almaktadır. Birey kendisi ile ilgili bu kavramlarda ne kadar aktif olursa o kadar duygu olgunluğuna sahip olabilir.

 

Öğrenmeyi Öğrenebilme

Öğrenmek, bilgiyi almak ve işlemektir. Bilgiyi işlemek ise onu doğru şekilde ve doğru yerden arayıp bulmak, onun ne olduğunu düşünerek, ne işe yaradığını anlamak, nerede kullanılacağını kavramak, hangi bilgilerle birleşeceğini görebilmektir. Öğrenme şekli kişiden kişiye değişmektedir. Yani öğrenme şekli, parmak izi gibi kişiye özgüdür. Herkesin öğrenme türü, şekli, hızı ve kapasitesi farklıdır. O zaman en güzel nasıl öğrenilir sorusunun cevabı içimizde saklıdır diyebiliriz. Eğer kişi nasıl öğrenebilirim sorusuna en uygun cevabı bulup kendi sistemini kurabilirse öğrenemeyeceği hiçbir şey olmadığını görebilir. Öğrenmeyi öğrenme, bireyin kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu almasıdır. Kendisi için en etkili öğrenme yollarını ve bu yolları uygularken kullanacağı teknikleri iyi biliyor olmasıdır. Bilgiye erişme yollarını bireyin kendisinin bilmesidir.

 

Inovatif Düşünebilme

İnovatif düşünce; hayal edileni gerçekleştirmek, fikir ortaya koymak, topluma fayda sağlayacak şekilde bilgiyi üretmektir. İş hayatında ve günlük yaşantınızda karşılaştığınız problemleri çözmek ve insanlara fayda sağlamak için inovatif düşünme gereklidir. Bunun için değişime istekli, yaratıcı ve girişimci ruhlu olmak gereklidir; denenmemişi denemek, yeni fikirler üretmek, olmayanı tasarlamak ve hayal gücü ile doğrudan bağlantılıdır.

Bir başka anlatıyla ‘İnovatif Düşünce’; birçok kişiden farklı düşünme, geniş bakış açısıyla görme ve yeni fikirler üretme, yüksek hayal gücü ile düşünüp, riskleri göze alarak toplumun yararına olacak şekilde düşünceleri hayata geçirme eylemidir. Düşüncenin sonuçlarında teknik ve ekonomik birtakım süreçlerden geçilerek hedefe ulaşılır.

 

Girişimci Olabilme

Girişimcilik son yıllarda her yer sıkça bahsedilen bir konudur. Teknolojinin gelişimi ile birlikte insanlar kafalarındaki projeleri hayata geçirmek için atılımlar yapmaya başladılar. Girişimci, mal ve hizmet üretimi yapmak amacıyla üretim unsurlarını en kazançlı koşullar altında bir araya getiren kişiye denir. Risk alır ve iş projesini hayata geçirir. Girişimci olan kişi hem para kazanır ama aynı zamanda ekonomik bir değer üretir. Başka kişilere de istihdam sağlar. Yetenek, birikim ve cesaret özelliklerinin birleşimi girişimciyi meydana getirir.