Yetkinlik Eğitimi Programı 3. Dönemi Kastamonu Genç Yaşamın Sesleri Derneği desteğinde gerçekleşmiştir.

YEP 3 Çalışma Konularımız

 

Dijitalleşme

Dijitalleşme, ulaşılabilir bilgilerin ve varolan kaynaklarınızın (örneğin dokümanlarınız, dosyalarınız, süreçleriniz) bir bilgisayar tarafından okunabilecek şekilde dijital ortama aktarılması sürecine verilen addır. Dijitalleşme, dijital teknolojilerin iş hayatına ve günlük hayata entegrasyonu ile iş modellerinin ve yaşam tarzlarının değiştirilmesi ve yeniden yaratılmasıdır. Dijitalleşme yepyeni ve teknolojiye dayalı bir yaşam oluşturma amacındadır. Bunu da analog veriyi bilgisayarların anlayabileceği dijital bir veriye dönüştürerek yapar. Verilerin sayısallaştırılması arşivlemeyi, kolayca erişmeyi ve paylaşmayı daha mümkün kılar.

 

Dinleme

Dinleme, iletişim ve öğrenmenin temel yollarından biri olup gelen iletiyi doğru bir biçimde algılama, anlama, yorumlama ve değerlendirme gibi süreçleri içerir. Dinleme, belli bir amaç gözetilerek yapılır. Bu özelliğiyle öğrenme yollarından birini oluşturur. Öğretim sürecinin amacına ulaşması etkin dinleme ile mümkündür. Etkili dinleme bir hazırlık sürecini gerektirir. Bu süreçte dinlemeye zihinsel ve fiziksel olarak hazırlık yapılır, görsel ve işitsel araçlar kullanılır. Hazırlık yapıldıktan sonra dinleme sürecine geçilir. Dinleme sürecinde dikkat önemlidir. Dinleyici, dikkatini konuşmacının anlattıklarını anlamaya yöneltir. Dinlediği konuşmada konu akışını takip eder. Bilinmeyen sözcüklerin anlamı dinleme sırasında tahmin edilir. Dinleme esnasında konuşmacıyla empati kurulmalı ve yargılayıcı davranışlardan kaçınılmalıdır. Konuşmacının anlattıkları dinleyicinin kendi ifadeleriyle özetlenmelidir.

Öğrenmeyi Öğrenme

Öğrenmek, bilgiyi almak ve işlemektir. Bilgiyi işlemek ise onu doğru şekilde ve doğru yerden arayıp bulmak, onun ne olduğunu düşünerek, ne işe yaradığını anlamak, nerede kullanılacağını kavramak, hangi bilgilerle birleşeceğini görebilmektir. Öğrenme şekli kişiden kişiye değişmektedir. Yani öğrenme şekli, parmak izi gibi kişiye özgüdür. Herkesin öğrenme türü, şekli, hızı ve kapasitesi farklıdır. O zaman en güzel nasıl öğrenilir sorusunun cevabı içimizde saklıdır diyebiliriz. Eğer kişi nasıl öğrenebilirim sorusuna en uygun cevabı bulup kendi sistemini kurabilirse öğrenemeyeceği hiçbir şey olmadığını görebilir. Öğrenmeyi öğrenme, bireyin kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu almasıdır. Kendisi için en etkili öğrenme yollarını ve bu yolları uygularken kullanacağı teknikleri iyi biliyor olmasıdır. Bilgiye erişme yollarını bireyin kendisinin bilmesidir.

Adaptasyon

Adaptasyon; bireyin çevresiyle etkileşim kurarak çevreye ve çevresindeki değişikliklere özümleme ve uyumsama süreçleriyle birlikte uyum sağlayabilme yeteneğidir. Adaptasyon eğitimin amacı, kişinin kendine olan özgüvenini yüksek seviyelere çıkarıp herhangi bir duruma ya da işe yatkınlığını arttırmaktır.

Adaptasyon eğitimi sayesinde kişilerin verimliliği, sosyalleşme oranları artar ve bu sayede kişinin kendi kapasitesi içerisinde yüksek performans göstereceği alanlar gelişir. Herhangi bir süreç içinde değişen farklı koşullar için uygunluk sağlanması ile iletişimsel ve davranışsal oluşan olumsuz etkiler ortadan kalkmış olur.

Gençler veya profesyoneller VUCA dünyasına adaptasyona hazır mısınız?

İşbirliği

Öğrenmek, bilgiyi almak ve işlemektir. Bilgiyi işlemek ise onu doğru şekilde ve doğru yerden arayıp bulmak, onun ne olduğunu düşünerek, ne işe yaradığını anlamak, nerede kullanılacağını kavramak, hangi bilgilerle birleşeceğini görebilmektir. Öğrenme şekli kişiden kişiye değişmektedir. Yani öğrenme şekli, parmak izi gibi kişiye özgüdür. Herkesin öğrenme türü, şekli, hızı ve kapasitesi farklıdır. O zaman en güzel nasıl öğrenilir sorusunun cevabı içimizde saklıdır diyebiliriz. Eğer kişi nasıl öğrenebilirim sorusuna en uygun cevabı bulup kendi sistemini kurabilirse öğrenemeyeceği hiçbir şey olmadığını görebilir. Öğrenmeyi öğrenme, bireyin kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu almasıdır. Kendisi için en etkili öğrenme yollarını ve bu yolları uygularken kullanacağı teknikleri iyi biliyor olmasıdır. Bilgiye erişme yollarını bireyin kendisinin bilmesidir.

İletişim

En genel anlamıyla iletişim: ‘’Kaynak ve alıcı arasındaki bilgi alışverişi, bilgi aktarma ve iletiye ortak bir anlam kazandırma süreci” olarak tanımlanır. İnsanlar sosyal çevrede sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmek için çevresindekilerle iletişime geçer. Ayrıca ruhsal – bedensel ihtiyaçları gidermek için iletişim oldukça gereklidir. Yüz yüze görüşmeler, sözlü bilgilendirme, hitaplar, telefonla yapılan görüşmeler, eğitim kursları, resmi konuşmalar ve uyum programları gibi çeşitli biçimde sözlü iletişim kurulur.

Sözlü iletişimin en önemli unsuru dildir. İletişimin birincil aracı dildir; ancak mesajın gönderilmesinde ve alınmasında, iletişime katkı sağlayan başka faktörlerde bulunmaktadır. İletişim yüzdeki anlamları, göz hareketlerini, duruşu, giyimi, ses tonunu da içerir. Duygu ve düşüncelerin kelimelere dökülemediği durumlarda bir bakış veya bir baş hareketi yahut bir jest ya da bir mimik binlerce kelimeden fazla anlam taşımaktadır. Buda sözsüz iletişimdir. Mesajların karşı tarafa yazı dili kullanılarak aktarıldığı iletişim türüne yazılı iletişim denir. Bu iletişimin araçları mektuplar, raporlar, özetler, makaleler, tutanaklar, basın bildirileri, notlar, gazeteler, el kitapları ve broşürler, afiş, ilan ve bültenler ve elektronik ortamda gönderilen çeşitli yazılı mesajlardır. İçsel iletişim, kişiler arası iletişim, grup iletişimi, örgütsel iletişim, kitle iletişimi gibi şekilleri vardır.