YEP 2 Çalışma Konularımız

Esneklik

Tanım olarak baktığımızda esneklik, değişen ortamlar arası geçişlerde,  iki ortam arası uyum sağlama, bunlara tepki verme ve aktif katılım sağlayarak olumlu etkiyle değişim fırsatları yaratabilme yeteneğidir. Birey bir ortamda ne kadar esnek olursa değişime ve gelişime bir o kadar açık olacaktır. Esneklik becerisi, bir kişinin sahip olabileceği en büyük yeteneklerden biri olduğu kadar iş yerlerinde performansın ve sürekliliğin de temel taşlarından biridir. Yeni gelişmelere karşı esnek bireyler için başarı kaçınılmazdır. Esnek bireyler sorunlara çözüm üretme konusunda yetkindir ve herhangi bir sorun olması durumunda nereye başvuracaklarını da çok iyi bilirler. Dinlemek, iletişimin çok önemli bir yönüdür. Esnek bir tutuma sahip olmak, diğer görüşleri dinlemeye hazır olmak anlamına gelir.

Liderlik ve İşbirliği

Günümüz 21. yüzyılın küreselleşen dünyasında kulağımızın duymaya fazlasıyla alıştığı “liderlik” başlığı aslında uzun yıllardır konuşulan ve geliştirilen bir kavram. Yetiştirilme tarzına, ortamına, doğuştan gelen birtakım özelliklerimize ve daha sonradan kendi seçtiğimiz yollara bağlı olarak bazı kişiler liderlik niteliğine çaba göstermeden sahip olabilirken, bazılarının bu niteliğe sahip olabilmek için çalışması gerekir. Yıllardır konuşulan ve geliştirilen bir konu olması sebebiyle, bu niteliğin çalışarak kazanılabildiği ve geliştirilebildiği gözlemlenmiştir.

Liderlik Eğitimi; organizasyon yeteneği, direktif verebilme becerisi, inisiyatif alma, grup içerisinde oluşabilecek sorunların çözümü, katılımcılara/çalışanlara karşı destekleyici ve kapsayıcı yaklaşımlar üretme ve yönetim becerisi gibi çıktılar aracılığıyla görülür.

İş birliği; farklı yetkinliklere sahip kişilerden başarılı bir ekibin oluşturulması ve akabinde ortaya verimli bir çalışmanın ortaya çıkması ile ilintilidir.

Takım olabilmeyi ve bu takımın içindeki bireylerin birbirleri ile senkronizasyonunu en üst düzeyde iletişim, planlama, yönlendirme ve analiz ile birleştirebilmeyi ve ana hedefe giden yollarda sürdürülebilir bir konu oluşturmayı amaçlar. Bu bağlamda gerek iş dünyasında gerekse birçok kişiyle ‘ekip’ olunması lazım gelen zamanlarda, iş birliğinin bilumum düzeyde olması gerektiği ve hayata geçirilmesinin zorunluluğu önem kazanmaktadır.

Sosyal Etki

Bireylerin davranışlarına yön veren ve toplumla karşılıklı ilişkilerini düzenleyen her türlü olumlu olumsuz etkidir.  Toplumsal kurallar, gelenekler, adetler ve çeşitli yaptırımlar, kişinin toplum içerisindeki davranışlarını belirleyen sosyal ölçütlerdir.  Bunun dışında zorunlu olarak kurulan iletişimlerde, alt üst ilişkisi, dayatmalar ve yasaklar da kişilerin sosyal yaşantısını etkiler.

Dijital Okuryazarlık

Dijital okuryazarlık; akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar ve masaüstü bilgisayarlar gibi ağ cihazları aracılığı ile bilgiyi bulma, anlama, analiz etme, üretme ve paylaşabilmeyi ifade eder. Dijital bilgi verilerin

sembolik bir temsilidir ve dijital okuryazarlık; dijital bilgiyi okumak, tutarlı bir şekilde yazmak ve yazılı kelimeyi eleştirel olarak düşünme becerisidir. Ayrıca dijital dünyadaki en doğru bilgiyi bulabilmek için doğru kaynakları seçebilmek ve içerik oluştururken bu bilgileri kullanabilmek konusunda kendinizi eğitmek dijital okuryazarlıkta birincil hedefler arasındadır.

Problem Çözme

Hepimize problem çözme farklı anlatıldı okullarda. Ancak dışarıdaki problemler pek de öyle değilmiş. Artık belki de havuzlar yukarıdan dolarken aşağıdan su kaçırmıyor ancak havuz kenarında farklı problemler düşünülüyor. İşte havuz kenarını konuşuyoruz bu aşamada.

İlk adım için çizilen ağacın adı; ‘Sorun Ağacı’ ve artık günümüzde özellikle iş dünyasında pek çok alanda karşılaşılan her sorun için kullanılan bir method. Çözümlerin yer aldığı ağacın adına da ‘Çözüm Ağacı’ denilmekte. Her iki ağacı da dört kat dallarla çevrili olarak düşünebilirsiniz. Sorunlarınızın ve/veya çözümlerinizin yelpazesi üst dallara çıktıkça genişler ve alt dallara indikçe daralır. Projeci düşünme ile olan bağlantısı ise burada kendini göstermekte. Herhangi bir konu hakkında oluşturulan sorun-çözüm ağacı bağıntısı proje yazmaya hazırlık aşamasında da kullanılıyor.

Proje konunuzu temel bir sorun gibi göstererek kaynağına inebilir, buradan da çözüme giderek projenizin içeriğini genişletmeyi sağlayabilirsiniz. Esasında problem çözme yetisi, projeci düşünme yetinizin de gelişmesine vesile olacaktır. Projeci düşünme yetisi, ayrıca sorunlarınızı çözmeye yönelik gerçekçi yöntemler izlemenizi, bu yöntemleri sistematik bir düzende eyleme dökebilmenizi mümkün kılacaktır.

Teknolojiyi Kullanma

Teknoloji, bir boyutu ile yaşamı daha kolaylaştırmak için insanın doğaya katkısı olmasının yanı sıra aynı zamanda da insanın çevreyi, bununla birlikte ortamı, daha sonra da evreni anlama çabasıdır. Teknoloji, günlük yaşantımızda önemli bir rol oynamakta ve giderek hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmektedir. Bireylerin ve yaşadıkları çevrelerin teknoloji dışında kalmaları hayatın dışında kalmalarıdır. Teknoloji amacına uygun kullanılırsa o zaman doğru ve bilinçli bir kullanım olacaktır.