YEP 1 Çalışma Konularımız

 

Adaptasyon

Adaptasyon; bireyin çevresiyle etkileşim kurarak çevreye ve çevresindeki değişikliklere özümleme ve uyumsama süreçleriyle birlikte uyum sağlayabilme yeteneğidir. Adaptasyon eğitimin amacı, kişinin kendine olan özgüvenini yüksek seviyelere çıkarıp herhangi bir duruma ya da işe yatkınlığını arttırmaktır.

Adaptasyon eğitimi sayesinde kişilerin verimliliği, sosyalleşme oranları artar ve bu sayede kişinin kendi kapasitesi içerisinde yüksek performans göstereceği alanlar gelişir. Herhangi bir süreç içinde değişen farklı koşullar için uygunluk sağlanması ile iletişimsel ve davranışsal oluşan olumsuz etkiler ortadan kalkmış olur.

Gençler veya profesyoneller VUCA dünyasına adaptasyona hazır mısınız?

 

Inovatif Düşünme

İnovatif düşünce; hayal edileni gerçekleştirmek, fikir ortaya koymak, topluma fayda sağlayacak şekilde bilgiyi üretmektir. İş hayatında ve günlük yaşantınızda karşılaştığınız problemleri çözmek ve insanlara fayda sağlamak için inovatif düşünme gereklidir. Bunun için değişime istekli, yaratıcı ve girişimci ruhlu olmak gereklidir; denenmemişi denemek, yeni fikirler üretmek, olmayanı tasarlamak ve hayal gücü ile doğrudan bağlantılıdır.

Bir başka anlatıyla ‘İnovatif Düşünce’; birçok kişiden farklı düşünme, geniş bakış açısıyla görme ve yeni fikirler üretme, yüksek hayal gücü ile düşünüp, riskleri göze alarak toplumun yararına olacak şekilde düşünceleri hayata geçirme eylemidir. Düşüncenin sonuçlarında teknik ve ekonomik birtakım süreçlerden geçilerek hedefe ulaşılır.

 

Dijital Okuryazarlık

Dijital okuryazarlık; akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar ve masaüstü bilgisayarlar gibi ağ cihazları aracılığı ile bilgiyi bulma, anlama, analiz etme, üretme ve paylaşabilmeyi ifade eder. Dijital bilgi verilerin

sembolik bir temsilidir ve dijital okuryazarlık; dijital bilgiyi okumak, tutarlı bir şekilde yazmak ve yazılı kelimeyi eleştirel olarak düşünme becerisidir. Ayrıca dijital dünyadaki en doğru bilgiyi bulabilmek için doğru kaynakları seçebilmek ve içerik oluştururken bu bilgileri kullanabilmek konusunda kendinizi eğitmek dijital okuryazarlıkta birincil hedefler arasındadır.

 

Problem Çözme

Hepimize problem çözme farklı anlatıldı okullarda. Ancak dışarıdaki problemler pek de öyle değilmiş. Artık belki de havuzlar yukarıdan dolarken aşağıdan su kaçırmıyor ancak havuz kenarında farklı problemler düşünülüyor. İşte havuz kenarını konuşuyoruz bu aşamada.

İlk adım için çizilen ağacın adı; ‘Sorun Ağacı’ ve artık günümüzde özellikle iş dünyasında pek çok alanda karşılaşılan her sorun için kullanılan bir method. Çözümlerin yer aldığı ağacın adına da ‘Çözüm Ağacı’ denilmekte. Her iki ağacı da dört kat dallarla çevrili olarak düşünebilirsiniz. Sorunlarınızın ve/veya çözümlerinizin yelpazesi üst dallara çıktıkça genişler ve alt dallara indikçe daralır. Projeci düşünme ile olan bağlantısı ise burada kendini göstermekte. Herhangi bir konu hakkında oluşturulan sorun-çözüm ağacı bağıntısı proje yazmaya hazırlık aşamasında da kullanılıyor.

Proje konunuzu temel bir sorun gibi göstererek kaynağına inebilir, buradan da çözüme giderek projenizin içeriğini genişletmeyi sağlayabilirsiniz. Esasında problem çözme yetisi, projeci düşünme yetinizin de gelişmesine vesile olacaktır. Projeci düşünme yetisi, ayrıca sorunlarınızı çözmeye yönelik gerçekçi yöntemler izlemenizi, bu yöntemleri sistematik bir düzende eyleme dökebilmenizi mümkün kılacaktır.

 

Liderlik

Günümüz 21. yüzyılın küreselleşen dünyasında kulağımızın duymaya fazlasıyla alıştığı “liderlik” başlığı aslında uzun yıllardır konuşulan ve geliştirilen bir kavram. Yetiştirilme tarzına, ortamına, doğuştan gelen birtakım özelliklerimize ve daha sonradan kendi seçtiğimiz yollara bağlı olarak bazı kişiler liderlik niteliğine çaba göstermeden sahip olabilirken, bazılarının bu niteliğe sahip olabilmek için çalışması gerekir. Yıllardır konuşulan ve geliştirilen bir konu olması sebebiyle, bu niteliğin çalışarak kazanılabildiği ve geliştirilebildiği gözlemlenmiştir.

Liderlik Eğitimi; organizasyon yeteneği, direktif verebilme becerisi, inisiyatif alma, grup içerisinde oluşabilecek sorunların çözümü, katılımcılara/çalışanlara karşı destekleyici ve kapsayıcı yaklaşımlar üretme ve yönetim becerisi gibi çıktılar aracılığıyla görülür.

İşbirliği

Öğrenmek, bilgiyi almak ve işlemektir. Bilgiyi işlemek ise onu doğru şekilde ve doğru yerden arayıp bulmak, onun ne olduğunu düşünerek, ne işe yaradığını anlamak, nerede kullanılacağını kavramak, hangi bilgilerle birleşeceğini görebilmektir. Öğrenme şekli kişiden kişiye değişmektedir. Yani öğrenme şekli, parmak izi gibi kişiye özgüdür. Herkesin öğrenme türü, şekli, hızı ve kapasitesi farklıdır. O zaman en güzel nasıl öğrenilir sorusunun cevabı içimizde saklıdır diyebiliriz. Eğer kişi nasıl öğrenebilirim sorusuna en uygun cevabı bulup kendi sistemini kurabilirse öğrenemeyeceği hiçbir şey olmadığını görebilir. Öğrenmeyi öğrenme, bireyin kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu almasıdır. Kendisi için en etkili öğrenme yollarını ve bu yolları uygularken kullanacağı teknikleri iyi biliyor olmasıdır. Bilgiye erişme yollarını bireyin kendisinin bilmesidir.