Teknoloji, bir boyutu ile yaşamı daha kolaylaştırmak için insanın doğaya katkısı olmasının yanı sıra aynı zamanda da insanın çevreyi, bununla birlikte ortamı, daha sonra da evreni anlama çabasıdır. Teknoloji, günlük yaşantımızda önemli bir rol oynamakta ve giderek hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmektedir. Bireylerin ve yaşadıkları çevrelerin teknoloji dışında kalmaları hayatın dışında kalmalarıdır. Teknoloji amacına uygun kullanılırsa o zaman doğru ve bilinçli bir kullanım olacaktır.