Bireylerin davranışlarına yön veren ve toplumla karşılıklı ilişkilerini düzenleyen her türlü olumlu olumsuz etkidir.  Toplumsal kurallar, gelenekler, adetler ve çeşitli yaptırımlar, kişinin toplum içerisindeki davranışlarını belirleyen sosyal ölçütlerdir.  Bunun dışında zorunlu olarak kurulan iletişimlerde, alt üst ilişkisi, dayatmalar ve yasaklar da kişilerin sosyal yaşantısını etkiler.