Hepimize problem çözme farklı anlatıldı okullarda. Ancak dışarıdaki problemler pek de öyle değilmiş. Artık belki de havuzlar yukarıdan dolarken aşağıdan su kaçırmıyor ancak havuz kenarında farklı problemler düşünülüyor. İşte havuz
kenarını konuşuyoruz bu aşamada.

İlk adım için çizilen ağacın adı; ‘Sorun Ağacı’ ve artık günümüzde özellikle iş dünyasında pek çok alanda karşılaşılan her sorun için kullanılan bir method. Çözümlerin yer aldığı ağacın adına da ‘Çözüm Ağacı’ denilmekte. Her iki ağacı
da dört kat dallarla çevrili olarak düşünebilirsiniz. Sorunlarınızın ve/veya çözümlerinizin yelpazesi üst dallara çıktıkça genişler ve alt dallara indikçe daralır. Projeci düşünme ile olan bağlantısı ise burada kendini göstermekte.
Herhangi bir konu hakkında oluşturulan sorun-çözüm ağacı bağıntısı proje yazmaya hazırlık aşamasında da kullanılıyor.

Proje konunuzu temel bir sorun gibi göstererek kaynağına inebilir, buradan da çözüme giderek projenizin içeriğini genişletmeyi sağlayabilirsiniz. Esasında problem çözme yetisi, projeci düşünme yetinizin de gelişmesine vesile olacaktır.
Projeci düşünme yetisi, ayrıca sorunlarınızı çözmeye yönelik gerçekçi yöntemler izlemenizi, bu yöntemleri sistematik bir düzende eyleme dökebilmenizi mümkün kılacaktır.