21. yüzyılın küreselleşen dünyasında kulağımızın duymaya fazlasıyla alıştığı “liderlik” başlığı aslında uzun yıllardır konuşulan ve geliştirilen bir kavram. Yetiştirilme tarzına, ortamına, doğuştan gelen birtakım özelliklerimize ve
daha sonradan kendi seçtiğimiz yollara bağlı olarak bazı kişiler liderlik niteliğine çaba göstermeden sahip olabilirken, bazılarının bu niteliğe sahip olabilmek için çalışması gerekir. Yıllardır konuşulan ve geliştirilen bir konu
olması sebebiyle, bu niteliğin çalışarak kazanılabildiği ve geliştirilebildiği gözlemlenmiştir.

Liderlik Eğitimi; organizasyon yeteneği, direktif verebilme becerisi, inisiyatif alma, grup içerisinde oluşabilecek sorunların çözümü, katılımcılara/çalışanlara karşı destekleyici ve kapsayıcı yaklaşımlar üretme ve yönetim becerisi
gibi çıktılar aracılığıyla görülür.