21. yüzyılın küreselleşen dünyasında kulağımızın duymaya fazlasıyla alıştığı “liderlik” başlığı aslında uzun yıllardır konuşulan ve geliştirilen bir kavram. Yetiştirilme tarzına, ortamına, doğuştan gelen birtakım özelliklerimize ve daha sonradan kendi seçtiğimiz yollara bağlı olarak bazı kişiler liderlik niteliğine çaba göstermeden sahip olabilirken, bazılarının bu niteliğe sahip olabilmek için çalışması gerekir. Yıllardır konuşulan ve geliştirilen bir konu olması sebebiyle, bu niteliğin çalışarak kazanılabildiği ve geliştirilebildiği gözlemlenmiştir.

Liderlik Eğitimi; organizasyon yeteneği, direktif verebilme becerisi, inisiyatif alma, grup içerisinde oluşabilecek sorunların çözümü, katılımcılara/çalışanlara karşı destekleyici ve kapsayıcı yaklaşımlar üretme ve yönetim becerisi gibi çıktılar aracılığıyla görülür.

İş birliği; farklı yetkinliklere sahip kişilerden başarılı bir ekibin oluşturulması ve akabinde ortaya verimli bir çalışmanın ortaya çıkması ile ilintilidir.

Takım olabilmeyi ve bu takımın içindeki bireylerin birbirleri ile senkronizasyonunu en üst düzeyde iletişim, planlama, yönlendirme ve analiz ile birleştirebilmeyi ve ana hedefe giden yollarda sürdürülebilir bir konu oluşturmayı amaçlar. Bu bağlamda gerek iş dünyasında gerekse birçok kişiyle ‘ekip’ olunması lazım gelen zamanlarda, iş birliğinin bilumum düzeyde olması gerektiği ve hayata geçirilmesinin zorunluluğu önem kazanmaktadır.