İnovatif düşünce; hayal edileni gerçekleştirmek, fikir ortaya koymak, topluma fayda sağlayacak şekilde bilgiyi üretmektir. İş hayatında ve günlük yaşantınızda karşılaştığınız problemleri çözmek ve insanlara fayda sağlamak için inovatif
düşünme gereklidir. Bunun için değişime istekli, yaratıcı ve girişimci ruhlu olmak gereklidir; denenmemişi denemek, yeni fikirler üretmek, olmayanı tasarlamak ve hayal gücü ile doğrudan bağlantılıdır.

Bir başka anlatıyla ‘İnovatif Düşünce’; birçok kişiden farklı düşünme, geniş bakış açısıyla görme ve yeni fikirler üretme, yüksek hayal gücü ile düşünüp, riskleri göze alarak toplumun yararına olacak şekilde düşünceleri hayata geçirme
eylemidir. Düşüncenin sonuçlarında teknik ve ekonomik birtakım süreçlerden geçilerek hedefe ulaşılır.