Duyguları yönetme, bireylerin kendi duygularını fakında olmaları, duygularını tanımaları ve yönlendirebilmeleri, duygulara uyum sağlayabilmek yetilerine sahip olmaları ve bunları etkili kullanabilme süreci içerisinde aktif bir rol oynamalarıdır. Duyguları etkili yönetebilmek belirli özelliklere sahip olmaya, onları geliştirebilmeye ve etkili kullanabilmeye bağlıdır. Duygu yönetiminin alt alanları arasında özdenetim, özbilinç, iletişim, sosyal beceriler ve empati yer almaktadır. Birey kendisi ile ilgili bu kavramlarda ne kadar aktif olursa o kadar duygu olgunluğuna sahip olabilir.