Dijitalleşme, ulaşılabilir bilgilerin ve varolan kaynaklarınızın (örneğin dokümanlarınız, dosyalarınız, süreçleriniz) bir bilgisayar tarafından okunabilecek şekilde dijital ortama aktarılması sürecine verilen addır. Dijitalleşme, dijital teknolojilerin iş hayatına ve günlük hayata entegrasyonu ile iş modellerinin ve yaşam tarzlarının değiştirilmesi ve yeniden yaratılmasıdır. Dijitalleşme yepyeni ve teknolojiye dayalı bir yaşam oluşturma amacındadır. Bunu da analog veriyi bilgisayarların anlayabileceği dijital bir veriye dönüştürerek yapar. Verilerin sayısallaştırılması arşivlemeyi, kolayca erişmeyi ve paylaşmayı daha mümkün kılar.