İş hayatında ve günlük hayatta en zor sergilenen becerilerden biri, başka insanlarla birlikte çalışmaktır; çünkü herkesin farklı inanışları ve işin nasıl yapılması gerektiği ile ilgili farklı görüşleri vardır. Birlikte çalışmak hem yönetici hem de ekip üyelerinden çok çalışma gerektirir. İyi ekip çalışması, açık iletişim, açık görüş ve açık grup rolleri gibi bazı temel bilgileri de gerektirir. Etkili bir ekip oluşturmanın kaçınılmaz adımı, ekibin her üyesinin birbirlerini tanımasıdır. Ekip üyeleri birbirlerini iyi tanıdıklarında, tek bir amaç için çalışmaya başlamalıdırlar. Takım olarak birlikte çalışarak kazanabileceğiniz çok şey var. Bir proje üzerinde çalışırken, genellikle farklı becerilere sahip birçok insan vardır. Önemli olan bu insanlar arasında fikir alışverişinde bulunmalarını ve birbirlerinin yeteneklerini kullanmalarını sağlayacak düzgün bir akış yaratmaktır. Yol boyunca önemli olan sadece net iletişim sağlamak ve birbirini motive etmek değil, aynı zamanda bireyin becerilerini geliştirmek için birbirlerine alan sağlamaktır.