Adaptasyon; bireyin çevresiyle etkileşim kurarak çevreye ve çevresindeki değişikliklere özümleme ve uyumsama süreçleriyle birlikte uyum sağlayabilme yeteneğidir. Adaptasyon eğitimin amacı, kişinin kendine olan özgüvenini yüksek seviyelere
çıkarıp herhangi bir duruma ya da işe yatkınlığını arttırmaktır.

Adaptasyon eğitimi sayesinde kişilerin verimliliği, sosyalleşme oranları artar ve bu sayede kişinin kendi kapasitesi içerisinde yüksek performans göstereceği alanlar gelişir. Herhangi bir süreç içinde değişen farklı koşullar için uygunluk
sağlanması ile iletişimsel ve davranışsal oluşan olumsuz etkiler ortadan kalkmış olur.

Gençler veya profesyoneller VUCA dünyasına adaptasyona hazır mısınız?